1.Whole School Approach

 

School omvattende aanpak of Whole School Approach

Een dansje tegen pesten, een week rond pesten verschillende initiatieven kunnen bijdragen tot een goede sfeer op school. Je moet wel zorgen voor een goede samenhang tussen deze initiatieven. Bundel daarom al je initiatieven in een school omvattende aanpak of integrale schoolaanpak. Het helpt de school om cyberpesten te voorkomen en effectief aan te pakken. De nadruk ligt op de betrokkenheid van zoveel mogelijk schoolactoren, zoals leerkrachten, leerlingen en ouders. Cyber-Scan is een speelse interactieve toolkit om als school zo een concreet cyberpestbeleid uit te werken. Pimento helpt jou alles in goede banen leiden via onze trajecten. De tool bestaat uit drie fasen die schoolteams kunnen doorlopen. In de eerste fase wordt een inventaris gemaakt van het huidige schoolbeleid rond cyberpesten en worden bouwstenen voor een goed anticyberpestbeleid aangereikt. De bouwstenen zijn in 4 categorie├źn onder te brengen: preventie, detectie, interventie en nazorg. Tijdens een groepsdiscussie wordt dan afgetoetst in hoeverre deze bouwstenen al aanwezig zijn en welke er ontbreken. Zo krijgt de school een overzicht van de sterktes en eventuele werkpunten. De bouwstenen uit de eerste fase worden meegenomen naar de tweede fase. Met behulp van (fictieve) apps wordt elke bouwsteen grondig geanalyseerd en nagegaan hoe deze verbeterd kan worden. Ten slotte wordt in de derde fase een actieplan opgesteld met concrete doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden. Cyber-Scan werd ontwikkeld door Mediawijs (het Vlaamse kenniscentrum Mediawijsheid) in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

BOEK EEN BELEIDSTRAJECT VIA PIMENTO.BE DE TOOL IS GRATIS TE DOWNLOADEN OP WWW.TEGENCYBERPESTEN.BE.